Algemene voorwaarden 2018-04-19T07:55:21+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Byzoo. Op de gehele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Byzoo. Byzoo biedt u, de gebruiker, deze website inclusief alle beschikbare informatie, tools en service op voorwaarde dat u alle voorwaarden, condities, regels en opmerkingen hier vermeld, accepteert.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en bent u gebonden aan de volgende voorwaarden en condities (“Algemene Voorwaarden”, “Voorwaarden”) inclusief de aanvullende voorwaarden en condities hierin verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief zonder beperking gebruikers zoals browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van content.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot onze website. Door de website of gedeelten hiervan te bezoeken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van deze overeenkomst, dient u de website niet te bezoeken en geen gebruik te maken van enige andere gerelateerde website. Indien deze Algemene Voorwaarden als aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen aan onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw blijvende gebruik of toegang tot onze website volgend op het plaatsen van enige wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden, betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 1 – ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan deze Algemene Voorwaarden, geeft u aan dat u tenminste de minimum leeftijd heeft in uw staat, provincie of woonplaats of dat u de minimum leeftijd heeft en u ons toestemming geeft om door u aangewezen minderjarigen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enige illegale of onbevoegde doeleinden, noch mag u, onder gebruik van de Algemene Voorwaarden, enige wet in uw rechtsgebied overtreden. (inclusief maar niet beperkt tot copyright wetten).

U mag geen virussen, besmette data of enige andere code van destructieve aard doorgeven.

Bij inbreuk of schending van één van de Algemene Voorwaarden zult u per direct geen gebruik meer kunnen maken van onze diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om iemand te allen tijde te weigeren om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcard gegevens) mogelijk gecodeerd kan worden overgedragen en (a) dit kan geschieden over verschillende netwerken en (b) dat er veranderingen aangebracht kunnen worden om aan te passen aan technische vereisten van netwerken of apparaten. Creditcard gegevens zullen altijd gecodeerd worden tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen gedeelte van onze diensten, het gebruik van onze diensten of de toegang tot onze diensten of enig contact op de website via welke de dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels in deze overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en zullen de voorwaarden op geen enkele wijze beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie niet correct, compleet of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het maken van beslissingen zonder dat voorafgaand nauwkeurigere, volledigere en actuelere bronnen zijn geraadpleegd. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijkerwijs, is niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U gaat er mee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN AAN DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment onze site (of een deel van de inhoud hiervan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden door u of door derden voor enige aanpassing, prijswijzigingen, opschortingen of beëindiging van de website.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkt beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd en geruild worden conform onze retourvoorwaarden.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten, die in de webshop zichtbaar zijn, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computer monitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door ons aangepast worden. Wij behouden ons tevens het recht voor om producten op elk moment uit het assortiment te verwijderen.  Elk aanbod voor product of dienst op deze website is niet toegestaan waar deze verboden is.

Wij kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat enige fouten in de dienst gecorrigeerd zullen worden.

ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUUR EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren. Wij mogen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden gekocht per persoon, per huishouden of per order beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor orders geplaatst door en onder hetzelfde account, dezelfde creditcard en/of orders met hetzelfde factuur- en/of afleveradres. Indien wij een order wijzigen of annuleren, zullen wij u proberen te informeren door met u per e-mail, schriftelijk en/of telefonisch met de gegevens die u op uw order heeft verstrekt contact op te nemen. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of verbieden, die volgens ons bevinden, geplaatst zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord, dat u de actuele, complete en correcte koop- en accountinformatie verstrekt voor alle bestellingen die u plaatst in onze webshop. U gaat akkoord met het snel updaten van uw account en andere gegevens, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien noodzakelijk met u contact op kunnen nemen.

Voor meer details, raadpleegt u ons retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden die wij noch monitoren, noch enkele controle over hebben en noch van input voorzien.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang geven tot dergelijke hulpmiddelen, zoals dat is, en “als beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor wat voorkomt uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en goedkeuring geeft op de voorwaarden voor welke hulpmiddelen door de relevante leveranciers van de derde partij worden verstrekt.

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL  8 – LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze website kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan de desbetreffende derden worden gericht.

ARTIKEL 9 – GEBRUIKERS COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, of u nu online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijke ‘opmerkingen’) doet, gaat u akkoord dat we, op elk gewenst moment, zonder enige beperking, de opmerkingen die u aan ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders in elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te onderhouden; (2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op commentaar te reageren.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te monitoren, aan te passen of te verwijderen, die wij beschouwen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of indien intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden geschonden wordt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U verklaart verder dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat deze geen enkel computervirus of andere malware bevatten die de werking van de dienst of een gerelateerde website op enige manier kan beïnvloeden. U mag geen valse e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op enige wijze misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derden zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De inzending van uw persoonlijke gegevens via onze website wordt geregeld via ons privacy beleid. Hier kunt u ons privacy beleid bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN ONTDEKKINGEN

Soms is er informatie op onze site die type fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, doorvoer tijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie op de website of op een gerelateerde website onjuist is (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend).

Wij ondernemen geen verplichting om informatie op de website of op een gerelateerde website te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die is toegepast op de website of op een gerelateerde website, dient aan te kunnen tonen dat alle informatie op de website of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorvoorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: a) voor enig onwettig doel; b) anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) inbreuk te maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk te maken op enige wijze op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap op het gebied van seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap te plagen, beledigen, schaden, belemmeren, afbreken, intimideren of discrimineren (f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of enig ander soort kwaadwillige code uploaden of overdragen die op of op een of andere manier gebruikt worden die de functionaliteit of werking van de website of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of bijhouden; (i) voor spam, phish, pharm, etc; (j) voor een obsceen of immoreel doel; Of (k) de beveiligingsfuncties van de website of een gerelateerde website, andere websites of het internet interfereren of omzeilen. Wij behouden ons het recht om uw gebruik van de website of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van één van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 – GARANTIEDISCLAIMER; BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet, staan niet garant, dat uw gebruik van onze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.

Wij garanderen niet dat de resultaten, die verkregen worden door het gebruik van de website accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de website van tijdelijk kunnen verwijderen of de website te allen tijde kunnen opschorten zonder u hierover te informeren.

U stemt uitdrukkelijk in dat uw gebruik (of onmogelijkheid om gebruik te maken) van de website op eigen risico is. Alle aan u geleverde producten en diensten zijn (met uitzondering van uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt ‘voor zover dat beschikbaar is’ en ‘beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zal Byzoo, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, aanspraak of rechtstreeks, indirect, incidenteel, strafbaar, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, winstgevendheid, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van één van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van website, of voor andere aanspraken die op een of andere wijze betrekking hebben op uw gebruik van de website of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in een inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website of inhoud (of product) dat via de website wordt geplaatst, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld, ook al wordt de mogelijkheid geadviseerd. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toelaten, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat Byzoo en onze moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos worden gesteld, verdedigd en vrijgesteld worden gehouden voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde worden gemaakt door of als gevolg van uw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten of door uw inbreuk op enige wet of op de rechten van derden.

ARTIKEL 15 – GESCHIKTHEID

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, onjuist of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving dit toestaat en het niet afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden. Deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De plichten en verplichtingen van de partijen die vóór de opzegtermijn zijn aangegaan, zullen voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot beëindigd door u of wij. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer onze dienst wilt gebruiken of wanneer u ophoudt met het bezoeken van onze site.

Als u zich, naar uitsluitend ons oordeel, niet houdt aan of we vermoeden dat u zich niet houdt aan één of meerdere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of mogen u dienovereenkomstig toegang tot onze website (of enig gedeelte daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 17 – ALLE OVEREENKOMSTEN

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden uitoefenen of afdwingen, moet niet gezien worden als afzien van dit recht of bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsmaatregelen of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons. Deze regelen uw gebruik van de dienst, vervangen voorafgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen,  mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij worden opgevat.

ARTIKEL 18 – REGERENDE WETGEVING

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere afzonderlijke afspraken waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, vallen onder de Nederlandse wetgeving, geldend op Kobaltstraat 2A, Naarden, NH, 1411 AM, Nederland.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht, naar eigen inzicht, een deel van deze Algemene Voorwaarden te updaten, wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen te plaatsen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren voor wijzingen. Uw blijvende gebruik of toegang tot onze website of Algemene Voorwaarden volgend op het plaatsen van enige wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20 – CONTACT INFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen te worden gestuurd naar info@byzoo.be.